Ajatuksia

Jokainen organisaatio ja yksilö on erilainen. Haluan tarjota kaikille ratkaisuja, jotka auttavat rakentamaan kestävää kilpailukykyä. Uskon, että pidemmällä tähtäimellä on mahdollista toimia tehokkaasti ja tuloksellisesti vain, jos investoidaan ihmisiin ja heidän osaamiseensa! 

Tälle sivulle on kerätty muutamia tekemiseni ytimessä olevia ajatuksia - ne toimivat kaikissa projekteissa ikään kuin kalliona, jonka päälle yksilölliset ratkaisut voidaan rakentaa.

Lisää ajatuksiani löydät LinkedInnissä julkaisemistani artikkeleista.

Ajatuksia johtamisesta

Johtaminen ja esimiestyö vaikuttavat suoraan siihen, kuinka tyytyväisiä ihmiset ovat työhönsä ja työympäristöönsä. Henkilöstön työtyytyväisyyden ja hyvinvoinnin on myös havaittu olevan yhteydessä organisaation menestymiseen. Hyvä johtaminen ei ole siis ainoastaan henkilöstön oikeus, vaan myös yksi mahdollinen kilpailutekijä.

Ei ole olemassa yhtä ainutta tapaa olla hyvä johtaja tai esimies. Toisaalta jokaisen esimiehen tulisi miettiä, miten juuri hän parhaiten hyödyntäisi omaa osaamistaan ja persoonaansa esimiehenä. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen sekä heikkouksien ymmärtäminen eivät poista esimiestyöstä aitoutta. Oman persoonallisen johtamistavan tunnistamisen ja kehittämisen lisäksi on mahdollista opetella ja vahvistaa yleisiä esimiestyön taitoja - esimerkiksi kykyä kuunnella tai antaa palautetta.

Esimiehenä toimiminen ei ole aina helppoa. Hyvässä johtamisessa on mukana usein ristiriitaisia elementtejä; valta tuo mukanaan vastuuta. Esimiehellä on vastuuta yksikkönsä tuloksesta, mutta samaan aikaan myös henkilöstön hyvinvoinnista. Hänen tulee mahdollistaa yksilölliset onnistumisen mahdollisuudet erilaisille ihmisille, mutta samanaikaisesti toimia tasapuolisesti kaikkia alaisiaan kohtaan. Esimiehen onkin hyvä tunnistaa omaan työhönsä kohdistuvat erilaiset odotukset ja miettiä, kuinka hän niihin suhtautuu. Ymmärrys omasta johtamistavasta ja sen perusteista auttaa jaksamaan hankalissakin esimiestyön tilanteissa. 

Ajatuksia osaamisen kehittämisestä

Monista juhlapuheista tuttu klisee on, että ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Niin kliseiseltä kuin se tuntuukin, iso osa yrityksistä toimii hyvin vahvasti henkilöstönsä ja heidän osaamisensa varassa. Ihmiset itsessään ja persoonina vaikuttavat organisaation kulttuuriin ja toimintatapaan - ja heidän osaamisellaan luodaan asiakkaille tuotteita ja palveluita. 

Osaamisen kehittämisen pitäisikin olla jokaisen yrityksen tulevaisuuden suunnittelun ytimessä. Jos me tiedämme, mitä liiketoiminnallamme tavoittelemme, voimme kysyä, millaista osaamista tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan. Strategiaan perustuva, linjakas osaamisen kehittäminen tukee niin organisaation kilpailukykyä kuin yksilöiden menestymistä työmarkkinoilla. Työnantajan velvollisuutena voidaan pitää ihmisten osaamisen ajan tasalla pitämistä - näin ensimmäisten muutosten myötä ei tarvitse alkaa miettiä vanhojen osaajien korvaamista uusilla. 

Aikuisten oppimisessa on tärkeää sen mielekkyys - mikä usein löytyykin juuri osaamisen kehittämisen pohjaamisesta organisaation strategiaan. Toisaalta aikuiselle on tärkeää voida hyödyntää oppimisessaan omia kokemuksiaan ja aikaisempaa osaamistaan. Näin ollen osaamisen kehittämisen ratkaisujenkin pitää olla joustavia ja linkittää erilaiset kurssit tai koulutukset sujuvasti työssä oppimiseen, toisilta oppimiseen  tai kollegojen kanssa yhdessä oppimiseen. Näin osaamisen kehittäminen on mielekästä, oikea-aikaista ja mahdollistaa opitun siirtämisen käytäntöön mahdollisimman sujuvasti.