Palvelut

Palveluni kattavat koko strategisen henkilöstön kehittämisen (talent management) kentän: resurssointi & rekrytointi, osaamisen ja johtamisen kehittäminen, talenttien identifointi ja sitouttaminen.

Tavoitteeni on toimia kuin organisaation sisäinen talent management -asiantuntija: joko osana olemassa olevaa HR-tiimiä tai sellaisen sijaan. 
Konsultointi

Tuen organisaatioita arvioimalla ja kehittämällä niiden strategisen henkilöstöjohtamisen toimintatapoja suhteessa organisaation tavoitteisiin. Organisaation tarpeesta riippuen konsultointi voi olla yksi muutaman tunnin tapaaminen tai pitkään jatkuvaa, joustavaa yhteistyötä.
Prosessien toteuttaminen

Jos organisaatiossa ei ole HR-tiimiä, voin toteuttaa strategisen henkilöstöjohtamisen prosesseja kuin olisin sisäinen HR-asiantuntija. Samoin, jos HR-tiimi tarvitsee jostakin syystä osaavia lisäkäsiä tiettyjen prosessien toteutukseen, voin olla mukana tekemässä niitä osana HR-tiimiä.
Valmennus & kehittäminen

Osana organisaation strategisen henkilöstöjohtamisen kehittämistä vedän myös itse erilaisia valmennuksia erityisesti esimiestyöhön ja johtamiseen liittyen.